martes, 12 de marzo de 2013

De la pastoral bíblica a l'animació bíblica de tota la pastoral

A l' abril de 2013 un nou curs d'animació bíblica al Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP): 

De la pastoral bíblica a l'animació bíblica de tota la pastoral

Professor: Javier Velasco-Arias
Dies: dimarts 23 i 30 d'abril; 7, 14, 21 i 28 de maig; 4 de juny  de 2013
Horari: de 19 a 20,30 h.
Lloc: Escola Cristiana - Carrer dels Àngels 18, 4r  08011 Barcelona

Hem passat de la compressió de la «Pastoral bíblica» com una forma de pastoral al costat d'altres, en què la Bíblia semblava una cosa secundària i fins i tot, en algunes ocasions, absent, a la «Animació Bíblica de tota la Pastoral»

A partir del Concili Vaticà II i avalat actualment pel Sínode dels Bisbes sobre «La Paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església», juntament amb l'exhortació apostòlica postsinodal «Verbum Domini», la Paraula de Déu ocupa (ha d'ocupar!) un lloc nuclear, fonamental en tota la pastoral eclesial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario