miércoles, 22 de octubre de 2014

Revista digital «Creure i Saber»

«Creure i Saber», n. 1
Es presenta la revista digital «Creure i Saber», editada pel Col·lectiu de Professors Universitaris Cristians, amb el suport del Centre Edith Stein.

Dissabte passat, dins de la Trobada de Intel·lectuals i Professionals Cristians al Monestir de Poblet es va presentar la revista «Creure i Saber», una revista “que agafa el lema de Sant Anselm Fides quaerens intellectum, la fe que busca l’enteniment.  La revista es vol anar fent amb professors universitaris, alumnes amb ganes de pensar i raonar la seva recerca personal i professional. Com diu el seu editorial es tracta d'un projecte humil que vol ser una contribució més a poder compatibilitzar el Saber amb un cristianisme propositiu, que vol deixar de banda el judici i el prejudici contra el món de la ciència i el saber, que vol fer-lo compatible, i que vol ser llevat dins la massa encara que, com el gra de mostassa,  sigui una proposta senzilla”.

La revista està dirigida per Maria del Mar Galceran i Francesc Grané. El Consell Editorial està format pels professors Teo Mellen, Cristòfor Trepat, Mercè Amat, Ricard Casadesús, Natàlia Pla, Javier Velasco-Arias i Josep Otón. Amb un disseny atractiu que dóna primacia a la creació artística creat per Manon Pueller.

Per l’equip que edita la revista “la Universitat és el lloc del saber, de formar-se, d’ajudar a formar-se. Les ciències han permès a la humanitat fer passos de gegant en pro d’una major humanització. Però la raó que no viu autocentrada pot discenir per ella mateixa els límits del seu coneixement: hi ha àmbits de la realitat que no li pertoquen, que se li escapen. Ho deia Eugenio Trías, la filosofia arriba a definir el límit de la seva pròpia activitat. Més enllà del límit no podem afirmar ni negar res. Les grans preguntes hi són, i no se’n van per més aplicacions de mòbil que apareixin i per més sinapsis que anem mapejant”.

Més informació: cedithstein@gmail.com

miércoles, 1 de octubre de 2014

Aproximació a la figura de Jesús (2n cicle)


La Delegació de Pastoral Universitària inicia el segon cicle sobre: 
APROXIMACIÓ A LA FIGURA DE JESÚS, una sèrie de conferències amb dinar inclòs aquesta vegada a la Facultat de Filosofia dela UB. 
Laprimera serà dimarts 21 d’octubre. Armand Puig, Agustí Borrell, Màxim Muñoz, Lluís Serra, Llorenç Segalés, Manuela Pedra i Begoña Palau són els ponents.
Les sessions seran un cop al més, amb un espai de col·loqui més informal amb el ponent tot dinant al bar de la Facultat, de 13’45-14’30 i una sessió-conferència posterior  de 14’30-15’30 en una aula de la mateixa facultat.
Informacions i inscripcions a: secretaria.dpuniversitaria@gmail.com