martes, 23 de marzo de 2010

Curs: «Pautes per a llegir la Bíblia»


La Bíblia més que un llibre és una autèntica «biblioteca». En ella, hi podem trobar obres de molt diversos gèneres literaris: llibres històrics, obres èpiques, textos legislatius, poesia, càntics, profecia, literatura sapiencial, narrativa, etc. Però, sobretot, és la història de la relació entre un poble, el poble d'Israel, i el seu Déu. Amb Jesús aquesta història s'ampliarà a tota la humanitat.

La seva lectura no pot obviar aquesta realitat. Per tant, el primer que hem de considerar és davant de quin tipus de text ens trobem. Sense oblidar la distància cronològica i cultural que ens separa d'aquesta narració i, per tant, la necessitat de conèixer el seu context cultural, social, religiós...

Us convido a descobrir junts les diverses pautes que hem de tenir en compte per a fer una lectura adequada d'aquesta obra multiforme, que és al mateix temps Paraula de Déu i paraula humana.

Programa:

1. Què és la Bíblia? Com llegir-la? Gèneres literaris. Interpretació de la Bíblia en l'Església. Documents eclesials sobre la Bíblia.

2. Tradicions orals i escrites prèvies als llibres bíblics.

3. Versions (traduccions) dels llibres bíblics.

4. Context geogràfic, històric i literari de la Bíblia.

5. Comentaris i interpretació, mètodes i hermenèutica. Exegesi i hermenèutica.


Lloc: Centre d'Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes (CEP)

C/ Rivadeneyra, 6, 3r - 08002 Barcelona ▪ Tel. 933 174 858

Horari: Els dimarts, de les 7 a les 8,45 h. del vespre

Dies: 13, 20, 27 d’abril; 4, 11, 18 i 25 de maig


Professor: Javier Velasco Arias

No hay comentarios:

Publicar un comentario